I N D E N I
I N D E N I
Aftal et møde
Indeni ApSintroduktionsmøde
kom i gang
På introduktionsmødet fortæller I om jeres ideer, behov og ønsker. Vi drøfter, hvilke muligheder der er i projektet. Jeg lytter og giver kvalificeret med- og modspil. Mødet varer en times tid. Ud fra vores møde udarbejder jeg to forskellige skitseforsalg.

Til mødet skal I sørge for kopi af tegninger over huset og andre relevante papirer for ombygningen, fx lokalplaner og servitutter. Lokalplanen finder I på kommunens hjemmeside. Tinglyste servitutter kan rekvireres hos Tinglysningsretten i Hobro.

Hvis der ikke findes tegninger af jeres bolig, er det nødvendigt, at jeg foretager en opmåling efter mødet for at kunne lave skitsetegninger af jeres projekt.
Bestil et møde på tlf 61 61 70 58 eller send en mail til ulla@indeni.dk. Mødet koster 1.000,- ekskl. moms.
HELE SJÆLLAND
Vi synes begge, at du virkelig har ramt plet og lyttet til vores ønsker. Vi synes bedst om forslag 2. Vi er som sagt super glade for det arbejde, du har gjort. Og de tvivlsspørgsmål, vi havde før, er nu på plads.

Lene Bille
Aftal et mødeSE OGSÅ
KontaktAftal et mødeKontakt
Klik her hvis du ønsker at kontakte mig for flere informationer.
Kom i gangAftal et mødeDownload brochure
Klik her og download brochure i pdf-format.
Skitseforslag
Se eksempler og realiser dine drømme – jeg udarbejder altid 2 skitseforslag af dine idéer.
Nyt hus
Se eksempler og find masser af inspiration i mine referencer og casestories.
Tilbygning
Se eksempler og find masser af inspiration i mine referencer og casestories.
Kom i gang
Se mere om hvordan et projekt typisk forløber.
P R O F I L
En god dialog er vejen frem til et godt projekt

Ulla Christoffersen