I N D E N I
I N D E N I
Aftal et møde
Indeni ApSintroduktionsmøde
kom i gang
På introduktionsmødet fortæller I om jeres ideer, behov og ønsker. Vi drøfter, hvilke muligheder der er i projektet. Jeg lytter og giver kvalificeret med- og modspil. Mødet varer en times tid. Ud fra vores møde udarbejder jeg to forskellige skitseforsalg.

Til mødet skal I sørge for kopi af tegninger over huset og andre relevante papirer for ombygningen, fx lokalplaner og servitutter. Lokalplanen finder I på kommunens hjemmeside. Tinglyste servitutter kan rekvireres hos Tinglysningsretten i Hobro.

Hvis der ikke findes tegninger af jeres bolig, er det nødvendigt, at jeg foretager en opmåling efter mødet for at kunne lave skitsetegninger af jeres projekt.
Bestil et møde på tlf 61 61 70 58 eller send en mail til ulla@indeni.dk. Mødet koster 1.000,- ekskl. moms.