I N D E N I
I N D E N I
Aftal et møde
Indeni ApSIngeniørgeregning
kom i gang
INDENI har et fast samarbejde med MH rådgivende ingeniør, som udfører ingeniørberegninger som fx varmetabs- og stabilitetsberegninger ved nybyggeri, tilbygning og renovering. Disse beregninger er en del af ansøgningsmaterialet til myndighederne.